Menu

Kunstforeningen

Henrik Olrik, Peter Olsen-Ventegodt, J.H. Oswald, O.D. Ottesen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 90-91: Henrik Olrik, Peter Olsen-Ventegodt, J.H. Oswald og O.D. Ottesen

Transskription

(90-91)
Olrik, Ole Henrik Benedict. 1830.

1857*, Det Indre af Skoven ved Sæbyaa. Rd. 150.
* , En Bondepige, der henter Vand ved en Kilde. 250.
1859*, En ung Dame, som fuldfører sit Toilette. 150.
1861*, En ung Pige som fæster sit Livsbaand. 200.
1864*, En Nonne beder sin Morgenbøn i sin Celle. 160.
1867*, Valkyrier, som Odins Sendebud til Valpladsen. 600.
1850*, Broncestatue af B. Thorvaldsen. 300.

Olsen-Ventegodt, P….92.
Oswald, J.H…92.

Ottesen, Otto Didrich. 1816.

1844*, Buket af Foraarsblomster. Rd. 130.
1846*, Blomsterstykke. 120.
1849*, Et Kjøkkenbord, hvorpaa hjembragte Dyr, en Høne, Duer, med Omgivelse. 140.
1851*, Frugtstykke i det Fri med Omgivelser. 220.
1852*, Ophængte Ananas, Druer etc. 100.
1853*, Blomsterstykke. 150.
1854*, Frugtsykke. 150.
1855*, Blomster og Vindruer. 55.
1857*, Blomster- og Frugtstykke. 400.
1860*, Frugt- og Blomsterstykke. 180.
1861*, En Plantegruppe, solbelyst, Blomster, Jordbær og Vindruer. 250.
* , Et nedfaldet Æble. 40.
1863*, Rosen i et Glas. 80.