Menu

Kunstforeningen

Edvard Lehmann, Hans Christian Ley, Georg Emil Libert, Carl Locher, Carl Lorange, F.C. Lund, Vincent Stoltenberg-Lerche

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 72-73: Edvard Lehmann, Vincent Stoltenberg-Lerche, Hans Christian Ley, Georg Emil Libert, Carl Locher, Carl Lorange og Frederik Christian Lund

Transskription

(72-73)
Lehmann, O.L.E.
1844, Italienske Bønder holde Bøn. Rd. 200.
1852*, Parti af Hesterberg i Slesvig under Markedstiden. 100.
1854*, Bedstemoder fortæller Eventyr. 160.
1855*, Hr Olaf og Elverpigerne. 300.

St-Lerche, Vincenz.
1872, “Son altesse”. Akvarel. Rd. 140.

Ley, Hans Christian Clausen. 1828-1875.
1870*, Fra forrige Aarhundrede. Akvarel. Rd. 50.

Libert, Georg Emil. 1820.
1841*, Vinterlandskab. Rd. 100.
1842*, Strandparti ved Rø-Kilde paa Bornholm. 30.
1843*, Hammershus paa Bornholm. 50.
1844*, Parti af Hønefos. 240.
1845*, Parti i Vestfjorddalen i Øvre-Thelemanrken. 240.
1846*, Vinterlandskab. 250.
Sommerspiret paa Møen. 80.
1847, Salzburg. 200.
1850*, Parti fra de bayerske Bjærge. (Andorfer-Thor). 160.
1852*, Vinterlandskab. Parti fra Elben. 160.
* , Tyrolerlandskab. 50.
* , Parti ved de bayerske Bjærge. 24.
1853*, Silkeborg Vandmølle. 300.
* , Strandparti ved Rø Kilde paa Bornholm. 100.
Parti i Thelemarken. (vundet i Kunstf. i Randers). Rd.
1854*, Hedeegn. 300.
1855*, Silkeborg Mølle. Vinterlandskab. 200.
1859*, Parti ved Vemmeltofte. 60.
1860*, Heidelberg Slot. 350.
1863*, Bjærgegn med et lille Vandfald. Schweiz. 200.
1864*, Parti ved Badstuedammen ved Frederiksborg. 180.
1865*, Parti i Præstevang ved Frederiksborg. 200.
1866*, Husquarna Vandfald ved Jönköping. 250.
1867*, Skovparti. Motiv fra Dyrehaven ved Strandmøllen. 200.
1869*, Udsigt fra Himmelbjærget mod Silkeborg. 120.
1871*, Randkløvskaaret paa Bornholm. 250.
1875*, Udsigt mod Helligdomsklipperne og Gudhjem. 250.
1877*, En venetiansk Fiskerbaad. Kr. 200.
1878*, Vandfald ved Tarasp. 160.
1887*, Ved Balestrand i Sogn i Norge. (vundet i Kunstf. i Randers). 140.

Locher, pag 79.

Lorange, Johan August Frederik Carl. 1833-1875.
1866*, Gade ved Vinterbo. Rd. 80.

Lund, Frederik Christian. 1826.
1852*, Et Torv i Stockholm. Akvarel. Rd. 30.
1853*, Parti af Grube Mølle i Fyn. Akvarel. 30.
1856*, Sjællandsk Landskab med en Pige, som gaar ud for at malke til Middag. 130.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen