Menu

Kunstforeningen

Frederik Rohde, Vilhelm Rosenstand

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 104-105: Frederik Rohde og Vilhelm Rosenstand

Transskription

(104-105)
Rohde, N.F.H.
1842*, Udsigt over Bistrup Mode mod Fursøen og Dronninggard Skove. Rd. 160.
* , Vinterlandskab. 200.
1847*, Parti i Villa Tusculum ved Frascati. 100.
* , Skovparti i de bayerske Bjærge. 40.
1849*, Parti i en Landsby i Elschdalen. 60.
* , Bayersk Skovparti. 40.
1850*, Parti i Tyrol. 40.
* , Kloster ved Garda-Søen. 100.
1851*, Vinterlandskab. 30.
* , Et Madonnabilled i Italien. 30.
1852*, En Pergola. 100.
* , Et Osteri. 70.
1853*, Vinterlandskab. 240.
* , En Munk paa en Loggia. 40.
* , Skovparti i Tyrol. 60.
1854*, Vinterlandskab. 80.
1855*, En Vinterdag i Skoven. 60.
1858*, Parti ved Garda-Søen. 150.
1859*, Tyrolerlandskab. 125.
* , Vinterlandskab. 40.
1860*, Skovparti ved Vintertid. 85.
1861*, Udsigt ved Como-Søen mod Varenna. 100.
1862*, Vinterlandskab. 225.
1863*, En Vinterdag i Skoven. 225.
1864*, Skovparti ved Vintertid. 275.
1865*, Gade i Landsbyen Niederfell ved Moselfloden. 250.
1866*, Parti i Modeldalen. 80.
1867*, Skovparti om Vinteren. Graavejr. 250.
1868*, Skovpartri. Akvarel. 25.
1868*, Parti paa Capri. Akvarel. Rd. 25.
1869*, Vinterlandskab. Motiv fra Jægersborg Dyrehave. 150.
Udsigt ved Helsingør. Akvarel. (vundet i Kunstf. i Christiania).
1870*, Vinterlandskab. Skovparti. 100.
1871*, Vinterlandskab. Aftenstemning. 100.
1874*, Sommernat ved Durre. Maaneskin. 80.
1876, Aureggio ved Como-Søen. Tegning. Kr. 56.
Brunnen ved Vierwaldståller-Søen. Tegning. 56.
1877*, Vinterlandskab. Motiv fra Jægersborg Dyrehave. 200.
Parti i Olevano. Akvarel.
1878, Parti fra Elschdalen. Akvarel. 60.
Parti fra Herregaarden Spannarp i Sverrig. Akvarel. 60.
1879, Fra bayersk Tyrol. Akvarel. 60.
Ved Modelfloden. Akvarel. 60.
1883, Italiensk Gadeparti. Akvarel. 60.

Rosenstand, Vilhelm Jacob. 1838.
1868*, Klippesti paa Bornholm. Rd. 100.
1869*, “Inte ilde”. 250.
1870*, Genrebillede fra Gudhjem. 250.
1877*, Ved Kirkedøren. Kr. 400.
1878*, Paa Enkens Navnedag. 500.
* , Skriftescene. 550.
1879*, Romerske Bønder, der spille Morra. 800.
1882*, Kjøkkenscene. 1200.
1884*, Fra Venedig. 350.
1886*, Gade i Subiaco. 400.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen