Menu

Kunstforeningen

Andreas Juuel, F.C. Kiærskou, Christian Leonhard Klein

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 62-63: F.C. Kiærskou, Christian Leonhard Klein og Andreas Juuel

Transskription

(62-63)
Kjærskou, F.C.J.
1834*, Parti i Dyrehaven. I Baggrunden Trygerød og den svenske Kyst. Rd. 150.
1835*, Grube Mølle. 40.
* , Undsejlingen til Vejle, under Storm. 120.
1837*, Skovparti ved Sonnerup, hinsides Kjøge. 200.
* , Parti af Kullen. 120.
1839*, Parti af Kullen. 160.
1841*, Skovparti af Jægersborg Dyrehave. 220.
1842, Parti ved Unternstein i Tyrol. 150.
1843*, Parti af Elschdalen med Ruinen Brunnerburg. 300.
1844*, Slottet Landeck under et optrækkende Tordenvejr. 30.
* , Untersberg set fra Köningsee. 70.
1846*, Uvejr. Motiv fra Trollehällan. 90.
* , Volters med Slottet Fredberg. 50.
1847*, Parti i Vinsgaudalen. I Mellemgrunden Borgen og Byen Lichtenberg, i Baggrunden Ortles. 130.
1849*, Parti af Langsø ved Silkeborg. 150.
1851*, Parti i Blekingen. 30.
1852*, Landskab. Motiv fra Limfjorden. 36.
1853*, Parti fra Bråviken i Sverrig. 60.
* , Hedeegn. 250.
1854*, Parti fra Fænø. 40.
* , Vandfald. Motiv i Blekingen. 240.
1855*, Kystparti ved Aarhus Bugt. 130.
1857*, Parti ved Lading i Jylland. 100.
1858*, Parti ved Tulstrup Mølle. I Baggrunden Søbygaard. 150.
1859*, Parti i Vejle Skov. 70.
1860*, Vandfald. Rd. 100.
1861*, Parti ved Kochelsee i de bayerske Højlande, sent paa Eftermiddagen hen imod Solnedgang. 350.
1863*, Parti ved Erikshaab i Fyn. 150.
1864*, Parti i Bohuslehn. 450.
1865*, Skovparti i Jægersborg Dyrehave. 90.
1866*, Landskab. Motiv mellem Ulstrup og Randers. 125.
1867*, Kystparti i Blekingen. 200.
1868*, Skovparti. Motiv i Jægersborg Dyrehave i Nærheden af Bøllemose. 300.
1869*, Parti i Nærheden af Gjeld Skov i Fyn. 150.
1870*, Solnedgang ved Holstenshus. I mellemgrunden Arreskov Gaard og Sø. 200.
1871*, Parti af Achenthalersee i Tyrol. 200.
* , Et Solglimt. Motiv imellem Lystofte og Brede. 50.
1874*, Parti ved Lyndelse i Fyn. 45.
1875*, En stormfuld Efteraarsdag ved Lang-Sø ved Silkeborg. 450.
1877*, Efteraarsdag ved Unternstein i Tyrol. Kr. 380.

Klein, C.L. & A. J. Juuel.
1840*, En Tallerken med en Buket. Porcellæn. Rd. 25.
* , En Tallerken med en Sommerfugl. Do. 25.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen