Menu

Kunstforeningen

Heinrich Hansen, Johann Ludwig Hansen, J. Th. Hansen, Sigvard Hansen, E. V. Harboe, Otto Haslund, Louis Hasselriis

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 44-45: Heinrich Hansen, Johann Ludwig Hansen, J. Th. Hansen, Sigvard Hansen, E.V. Harboe, Otto Haslund og Louis Hasselriis

Transskription

(44-45)
Hansen, H.
1855*, Parti i St Jaques i Antverpen. Rd. 160.
1857, Parti af Domkirken i Tours. 80.
1858*, Parti af St. Paul i Antverpen. 300.
1859*, Parti af Canterbury. 250.
1860*, Paa Galleriet i St. Trinité i Caen. 90.
1863*, Patio de la mesquita paa Alhambra. 150.
1869*, Værelse fra det 16de Aarhundrede, i Lübeck. 350.
1871*, Parti i Domkirken i Pisa. 250.
1879*, Sakristi ved Sta. Maria del Carmine i Venedig. Kr.1000.

Hansen, Johan Ludvig. 1812.
1841*, Parti i Winsgaudalen i det sydlige Tyrol. Rd. 100.

Hansen, Joseph Theodor. 1848.
1887, Forum Romanum. Akvarel. Kr.100.
1889, St. Pietro. Akvarel. 100
St. Pietro. Akvarel. 75.

Hansen, Sigvard Marius. 1859.
1886*, Oversvømmelse i Oktober. Motiv fra Skaane Kr. 175.
1887*, Eftermiddagssol. Skaansk Vinterlandskab. 250.
1888, I Slutningen af Marts. Pastel. 300.

Harboe, Edvard Valdemar. 1834.
1859*, Parti i Blekingen, Rd. 35.
1860*, Parti ved Tryggerød. 70.
1863*, En Husmands Bolig i en sjællandsk Bondeby. 50.

Haslund, Otto Carl Bentzon. 1842.
1871*, Køer ved et Led. Rd. 100.
1872*, Hjemvenden fra et Marked. Motiv fra Jylland. 400.
1874*, Køer paa en Mark. 450.
1875, Ved en Bondegaard, Høsterkjøb. Tegning. =
1877*, Italiensk Genrebillede. Kr. 1300.
1879*, En Munk, der skal ud i Regnvejr. 600.
1881*, En Bondepige ved sin Garnvinde. 600.
1883*, En lille Bondepige. 400.
Den gamle hvide Hest ved Stranden. Pen og Farve. 100.
1884*, I Juletiden. 800.
Fra Anticoli i Sabinerbjærgene. Akvarel. 100.
1885, Faarepigen Akvarel. 100.
1886, En Dreng, som vogter Faar. Akvarel. 100.
1888*, Fra en Bondestue. 650.
1889, Faar ved Stranden. Akvarel. 100.
1890*, Fra Høsterkøb. Optrækkende Uvejr. 500.
1894*, Fra Landet. 800.
1897*, Landskab fra Horneby. 300.

Hasselriis, Louis. 1844.
1883*, Søren Kierkegaard. Statuette, Bronce. Kr. 1600.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen