Menu

Kunstforeningen

Christian David Gebauer, Johannes Gelert, Peter Gemzøe, J.V. Gertner

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 36-37: Christian David Gebauer, Johannes Gelert, Peter Gemzøe og J.V. Gertner

Transskription

(36-37)
Gebauer, Christian David. 1777-1831.
1830*, Sommerlandskab med Dyr. Rd. 60.
Kvægmarked ved Aarhus. 100.
1831, Brabrand Kirke og Omegn ved Aarhus. Vinterstykke. 200.
Vinterlandskab. 50.
En Bivouak. 40.

Gelert, Johannes Sophus. 1852.
1875*, Børnegruppe. Gips. Rd. 75
Do. Do. Do

Gemzøe, Peter Henrik. 1811-1879.
1834*, Parti af Figursalen paa Charlottenborg. Rd. 50.

Gertner, Johan Vilhelm. 1818-1871.
1837*, Portræt af en 99 aarig Olding. Rd. 30.
1838, Portræt af en gammel Mand. Tegning. 20.
1839, Nogle Børn i Nærheden af Vedbæk, ved Solens Nedgang. 200.
1841, Portræt af B. Thorvaldsen. Tegning. 40.
1866*, Portræt af B. Thorvaldsen. Tegning. 56.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen