Menu

Kunstforeningen

F.L. Storch, Johan Stroe, F. Sødring, C.F. Sørensen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 120-121: F.L. Storch, Johan Stroe, F. Sødring og C.F. Sørensen

Transskription

(120-121)
Storch, Frederik Ludvig. 1805-
1860*, En Italienerinde, legende med en Kat. Rd. 75.
1861*, Tycho Brahe der forklarer sin Søster et æqvatorial Instrument. 250.
1862*, En Loggia. 250.
1866*, Judith. 250.
1868*, Valdemar og Absalon besøge Saxo. 450.
1870*, To Kapucinermunke i Loggia dei convente over Puzuolie. 150.

Stroe, Johannes. 1805-1865.
1830*, Rosenborg Slot ved Middagsbelysning, set fra Haven. Rd. 40.
1831*, Udsigt til Kjøbenhavn fra Bakkegaarden. Tidlig Formiddag. 30.
1832*, Neumuhlen ved Swentine i Nærheden af Kiel. 30.
1833*, Parti ved Hørsholm paa Vejen til Folehave. 40.
1835*, Strandparti ved Sletten. 50.
1837*, Parti ved Hørsholm paa Vejen til Folehave, 100.
1846*, Parti ved Esrom Sø mod Sørup. 80.
1849, Fredensborg Slotshave ved Esrom Sø. 12.

Sødring, Frederik Hansen. 1809-1862.
1831*, Prospekt ved Ronneby Vandfald i Sverrig. Rd. 120.
1832*, Udsigt mellem Hoby og Transund i Bleking. 100.
1832*, Brand i Grynmøllen ved Langebro. Rd. 80.
1835*, Parti af Christiania. 140.
1843*, Parti af Classens Have. Eftermiddagsbelysning. 400.
1855, Nordalfossen i Trondhjem Stift. 500.

Sørensen, Carl Frederik. 1818-1879.
1846, Parti paa Jyllands Vestkyst ved Løkken. Rd. 80.
* , Skibe for Vinden; i Baggrunden Madeira med Pico de Ruivo. 100.
1847*, Dønning efter en Storm under Kullen. 140.
1849*, En Del af den russiske Eskadre passerer Trekroner. 60.
1850*, Parti af Nordby paa Fanø. 300.
1852*, Parti af Mäleren ved Stockholm. 80.
1853*, Strand ved Nordby paa Fanø. 300.
1854, Strand ved Hornbæk med Sildefiskere. 300.
1858*, Hollandsk Strand. 100.
1859*, Morgen i Sundet. 100.
1860*, Sundet imellem Helsingør og Helsingborg. 700.
1861*, Hollandsk Strand. 100.
1862*, Vingå i Bohuslehns Skærgaard. 300.
1863*, Maaneskin i Holland (Dortrech). 150.
1867, Søstykke. (vunsdet i Kunstf. i Bergen).
1868*, Stille Formiddag i Sundet. Kullen i Baggrunden. 180.
1873*, Vestkysten af Norge. En Nordlandsfarer paa Hjemvejen. Øen Alden i Baggrunden. 250.
1879, Forskjellige Sejlere paa Helsingørs Rhed. 400.