Menu

Kunstforeningen

Kristian Zahrtmann, Cathrine Zernichow, Wilhelm Zillen, Frederik Zweidorff

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 136-137: Wilhelm Zillen, Frederik Zweidorff, Cathrine Zernichow og Kristian Zahrtmann.

Transskription

(136-137)
Zillen, J.V.
1865*, Drøvtyggende Køer. Varm Sommerdag. Rd. 150.
1866*, En Flok Faar, som skræmmes af en Hund. 150.
1867*, Studie for Ploven. 100.
* , En Vinterdag. 40.
1868*, I Høhøsten. 100.
* , En Gedestald. Kiddet opponerer mod Hannens Indtrædelse. Akvarel. 20.
1869*, Landskab med Køer. Motiv fra Vejledalen. 100.
1870*, Jydsk Hedeparti med Faar. 180.
1871, En varm Sommeraften, hvor Køerne drivves hjem. Fra Vejleegnen. 200.

Zweidorff, Frederik Ludvig Christian. 1816-1865.
1841*, Portræt af Overhofmarschal A.W. Hauch. Kopi paa Porcellæn efter C.A. Jensen. Rd. 25.

Zernichow, Cathrine.
1894, Flok. Kr. 60.

Zahrthman, Kristian.
1894*, Studenterne forsvarer Kjøbenhavn under den svenske Beleiring. Kr. 2000.
1895*, Udsigt over Lissabon. 350.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen