Menu

Kunstforeningen

H.M.A. Schmidt, Niels Skovgaard, P.C. Skovgaard, Ludvig Skramstad, Frithjof Smith, L.A. Smith, C.E. Sonne

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 116-117: Niels Skovgaard, P.C. Skovgaard, Ludvig Skramstad, H.M.A. Schmidt, Frithjof Smith, Hans Smidth, L.A. Smith og C.E. Sonne

Transskription

(116-117)
Skovgaard, Niels Kristian. 1858
1881*, En Vej i Solskin. En Karl kommer ridende med et Par Heste. Kr. 300.
1885, Landskab. Akvarel. 100.
1886*, Ved den Østlige Side af Klitterne. Solskinsformiddag i September. 800.
1887*, Malet og brændt Lertallerken. Dekoration, Oidipos Løser Sfinxens Gaade. 50.
1890*, Uroligt vejr over Jyllands Vestkyst. 400.
1891*, Dugget Morgen ved Megara. 400.
1892*, Græsk Landskab. 350.
1893*, Svensk Landskab. 300.
1894*, Æ Hav, Solskin. 300.
1895*, Bjerreroser ved Nørrehave. 650.

Skovgaard, Peter Christian Thamsen. 1817-1875.
1838*, Skovparti. Tidligt Foraar. Rd. 60.
1839, Parti af Badstuedammen ved Frederiksborg. 90.
1841*, Udsigt mod Arresø fra Tidsvilde Flyvesandsbanker. 60.
1842*, Sjællandsk Landskab. Motiv ved Fredensborg. 200.
* , En Sommeraften, efter en Regndag. 250.
1844*, Parti af Sjællands Nordkyst. 80.
1845*, Parti ved Udkanten af Tidsvilde Skov. 300.
1857*, En Bøgeskov i Oktober. 800.

Skramstad, L.
1879, Motiv fra Sel. (vundet i Kunstf. i Arendal.). Kr. 140.

Schmidt, Hans Michael Avnkield. 1826-1877.
1862*, Blomsterstykke. Rd. 80.

Smith, Frithiof.
1874, Morgentaage i Skoven. Rd. 200.

Smidth, Hans Ludvig. 1839.
1872*, En Hedeegn. Rd. 50.
1873*, En vestjydsk Bondegaard. Efteraarsstemning. 130.
1883*, Mose med Birke- og Egekrat. Motiv fra Tikjøb. Kr. 300.
1893*, Motiv fra Karup, Storkene samle sig til Reisen 300.
1894*, Jydsk Markedsscene. 800.
1897, En vestjysk Landsby. 200.

Smith, Ludvig August. 1820.
1857*, En Pebersvend. Rd. 60.
1860*, Supplikanter. 200.
1864*, Politici. 200.
1865*, Den fine Skolepige. Gadescene. 80.
1874*, Et Par paa en Bænk. 70.

Sonne, Carl Edvard. 1804-1878.
1838, Et Mirakel af St. Zenobio. Tegning efter Ghirlandajo. Rd. 120.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

Kunstforeningen