Menu

Kunstforeningen

N.P. Mols, Th. Philipsen, August Plum, Lauritz Prior, Julius Prömmel

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 98-99: Th. Philipsen, August Plum, Lauritz Prior, Julius Prömmel og N.P. Mols

Transskription

(98-99)
Philipsen, Theodor Esbern. 1840.
1868*, Landskab med en Tyrekalv. Rd. 50.
1869*, En Vanding. 60.
1871*, Et Par Kalve. 100.
1873*, Et Par Kalve. 150.
1874*, En gammel Gaard i Kjøbenhavn. 50.
1875*, Kvæg ved Stranden. 200.
1882*, Fra Saltholms Fælled. 450.
* , Middagshvile. 400.
1887*, Ungkvæg ved Stranden. 700.
1889*, Lange Skygger. Hollænderbrønden paa Saltholm. 200.
1893*, En Alle. 800.
1894, En Tyr i Bronge. 920
1894*, Høivande. 500.
1897*, Ved et Vandbassin. 300.

Plum, Poul August. 1815-1876.
1835*, En Kemiker. Rd. 50.
1837*, En Skomager i sit Værksted. 90.
1838*, En sjællandsk Bondepige føres som Brud til Kirken af sin Fader. 200.
1844*, En omrejsende Hundedressør. 200.
1845*, En Skoleexamen. 300.
1849*, Drengen og den kalkunske Hane. 50.
1855*, En gammel Kone i et Kjøkken omringet af Ællinger. 110.
1861*, En Kone, der sælger Voxkjærter ved Indgangen til en Kirke. 120.

Prior, Lauritz Terphager Malling. 1840-1879.
1879*, Portræt – Medaillon af B. Thorvaldsen. Marmor. Kr. 300.
1879*, Bacchus. Kalipasta. 117.
Do. Do. 117.

Prømmel, Julius.
1833*, Parti af Havnen med forskjellige Skibe, set fra Larsens Plads. Rd. 40.
Parti af Nyholm, en hjemkommen Fregat tørrer Sejl.
1835*, Korvetten “Galathea” for Anker under Gibraltar. 200.
1837*, Søstykke. 120.

Petersen-Mols, Niels.
1888*, Besøg ved det gamle Øg. Kr. 400.
* , Fra Heden ved Nissum. 110.
To Hunde. Akvarel. 100.
1889*, En Hoppe med sit Føl. 800.
En Malkeplads. Akvarel. 100.
1890, Fra Ulfborg Hede. 100.
1895*, Øvelse med Redningsbaaden. 800.