Menu

Kunstforeningen

Aksel Hansen, Heinrich Heger, Gerhard Heilman, H.A. Hessellund, Charles Hoguet, C.F.C. Holm, Emil Holm, Just Holm, Carl Holsøe, Andreas Herman Hunæus

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 50-51: C.F.C. Holm, Just Holm, Emil Holm, Charles Hoguet, Andreas Herman Hunæus, Heinrich Heger, Aksel Hansen, Carl Holsøe, Gerhard Heilmann og H.A. Hessellund

Transskription

(50-51)
Holm, C.F.C.
1833*, Parti i nærheden af Königsee. Rd. 70.
* , Parti ved Berchtesgaden. 100.
1834*, Gruppe af Katte. 200.
1837, Hjortejagt. 270.
1838, En bayersk Jæger. 110.
1840, En Flok Gemser. Parti ved Königsee. 250.
1842, Skibsknægte med deres Heste holde Hvile. Parti af Egnen om Neubrunner ved Innfloden. 320.
1843, En Pikør med en Rudel Jagthunde. 260.
En Hjort, forfulgt af Hunde. 250.
1844, Kjøbenhavns Beleiring. 500.
1847, Skizze til ”romerske Campagnoles ved et Osteri”. 60.
1850, Isar-Porten i München. 80.

Holm, Just Jean Christian. 1815.
1859*, Forældrene søge Hjælp ved Klosteret for deres syge Barn. Rd. 140.

Holm, Niels Emil Severing. 1823-1863.
1856*, Scene af Landlivet. Rd. 150.

Hoguet.
1861, Landskabet i Marken. (vundet i Kunstf. i Berlin.)

Hunæus, Andreas Herman. 1814-1866.
1865*, Spaascene. Rd. 250.
1866*, En Kristusfigur. Rd. 150.
*, En fattig Pige. 60.

Heger, Heinrich Anton. 1832-1888.
1860*, Parti i Klosteret Maulbrunn. Rd. 70.
1861*, Parti i Klosteret Maulbrunn. 80.
1862*, Parti i Domkirken i Ulm. 250.
1863*, Parti i St. Sebalduskirken i Nürnberg. 60.
1864*, Stadporten u Rothenburg i Bayern. 70.

Hansen, Aksel.
1888, En Dreng der blæser Fløjte. Statuette i brændt ler. L.M.

Holsøe, C.

1891*, Interiør fra et Køkken. Kr. 800.
1893, Klostergang i Helsingør. 150.
1895*, Interiør. 300.

Heilmann, G.
1891*, Ved Aaen. Kr. 250.

Hessellund, H.A.
1891*, Drengene skal have Brød. Kr. 100.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.), som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

L.M. er Kunstforeningens forkortelse for '(Kontingent for) Livsvarigt Medlemskab', som således er den "pris", der er blevet betalt for et kunstværk.

Kunstforeningen