Menu

Kunstforeningen

N.P. Mols, N.Chr. Petersen, Peter Petersen, S.H. Petersen, Vilhelm Petersen, Fritz Petzholdt, Peter Tom-Petersen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 96-97: N. Chr. Petersen, N.P. Mols, Peter Petersen, S.H. Petersen, Peter Tom-Petersen, Vilhelm Petersen og Fritz Petzholdt

Transskription

(96-97)
Petersen, Niels Christian. 1833.
1862*, Parti i Kohave Skov ved Tryggerød, Rd. 30.
1863*, Parti ved Tryggerød, 40
1867*, Parti ved Bagsværd Sø, 60

N. Petersen Mols. . . . . . Pag. 99.

Petersen, Peter. 1810.
1842, ”Thalia” Basrelief i Konkylie efter Thorvaldsen. Rd. 20.
* , Amot og Anakreon, Basrelief i Konkylie. 30.
* , Amor som rækker Jupiter Rosen, Basrelief i Konkylie. 30.
1843, En Muse, udskaaret i Konkylie. 30.
En Muse, udskaaret i Konkylie. 20.
En Muse, udskaaret i Konkylie. 20.
En Muse, udskaaret i Konkylie. 20.

Petersen, Søren Henrik. 1887-1860.
1830*, Parti i Kissingerdal i Schwarzwald. Akvarel. Rd. 50.
1831*, Parti i Schwarzwald. Akvarel. 25.
1843*, Parti ved Vejle Fjord. Tegning. 30.

Petersen, Tom. 1861.

1882, Fra et Fiskerleje ved Kullen. Kr. 70.
1884, Fra Helsingørs Havnebro. Tuschtegning. 75.
1887*, Sildig Eftermiddag i Troense. 150.
En ung Pige ved Klaveret. Kultegning. 100.
1888*, Fra Svendborgsund. 300.
1888, Det Indre af Lille Kirke i Ribe. Tegning. Kr. 100.
1889*, Frederiksberggade. 150.
1891*, En Regning. 500.
1893, Maleren Carl Bloch i sit Atelier. (Tegning).
= Kyhn = = = do.
= Godf. Christensen = = = do. *)

Petersen, Vilhelm Peter Carl. 1812.
1833*, Udsigt fra den gamle Frederiksborgvej til Nøddebo og Fredensborg. Rd. 50.
* , Udsigt til Fiskerlejet Listed paa Bornholm. 60.
1834*, Nøddebo ved Esrom Sø, set fra Holtet. 150.
1837*, Parti af Fiskerlejet Sletten, i Baggrunden Kysten ved Kokkedal og Sophienberg. 100.
1840*, Parti af Slotspladsen, set fra Gammel Strand. 150.
1841*, Parti af Troense paa Taasinge, i Baggrunden Fyn og Turø. 100.
1847*, Parti ved Fiskerlejet Dyreborg i Fyn. 80.
* , Maaneskin ved Stranden. 20.
1850*, Parti i Taarbæk. 40.
1855*, Parti af Forum i Rom, set fra Capitolium. 160.
1860*, Strandparti i Hornbæk. 50.
1863*, Parti i Rom ved Tibern. 200.

Petzholdt, Ernst Christian Frederik. 1805-1838.
1834, Selinunts Ruiner paa Sicilien. Efter Solens Nedgang. Rd. 200.
1835, Skovparti i Nærheden af Subiaco. 160.

  • ) Medlemsbidrag.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen