Menu

Kunstforeningen

H. Siegumfeldt, Niels Simonsen, Simon Simonsen, Joakim Skovgaard

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 114-115: H. Siegumfeldt, Niels Simonsen, Simon Simonsen og Joakim Skovgaard

Transskription

(114-115)
Siegumfeldt, H. C.
1863*, Scene i en Bondestue. Rd. 150.
1864*, I en Bondestue. Konen, der sidder paa Bordet ved Vinduet, vender sig fornøjet mod en lille Pige, der viser hende Kattekillinger i sit Forklæde. 130.
1866*, En Loggia med to unge Piger fra Sorrent. 100.
1872*, Vinterbillede fra en Præstegaard i Jylland. 30.

Simonsen, Niels. 1807-1885.
1840, Et venetiansk Kjøbmandsskib. Rd. 200.
1846*, Klippeparti paa den afrikanske Kyst. 200.
1847*, Morgen ved den afrikanske Kyst. 200.
1849*, Scene af de Franskes Tilbagetog fra Rusland. 100.
1867*, Paa Vesterhavet. 200.
* , Bayersk Landskab. 200.
1868*, En Bark, der efter en Storm sender sit Fartøj om Bord til en Havarist. 250.
1873*, Fra den afrikanske Kyst. 200.
1876*, Araberens Bøn. Kr. 800.

Simonsen, Simon. 1841.
1861*, Ildebrand paa Landet. Rd. 200.
1867*, Heste i Spring. 150.
1870*, En romersk Campagnol. 100.
1871*, En Drift Bøflen. Motiv fra de pontinske Sumpe. 300.
1875*, Fra Møen. Jydelejet. Rd. 150.
Ved Stranden. Pennetegning. 20.
1876*, Fra den romerske Campagne. 350.
1877*, Oxer i den romerske Campagne. 350.
* , En Grævlingehund. 160.
1878, En Gedehyrde. Tegning. 80.
Køer ved Stranden. Tegning. 40.
Fra Hjortekjærhuset. Tegning. 40.
1879*, ”Ved Møllen”. Faderen henter Sønnen hjem til Julen. 250.

Skovgaard, Joachim Frederik. 1856.
1880*, Septembereftermiddag paa en Eng. Bygevejr. Kr. 300.
1881*, Vej i Halland. En Husmand henter et Læs Egegrene. Sommerdag. Graavejr. 350.
1882*, Køer paa en træbevoxet Klippe. Motiv fra Halland. 500.
1883*, Regnvejr i Egeskoven. 500.
1884*, I en romersk Grønthandel. 600.
1886*, Karyatidehallen ved Erechtheion og Udsigt over Propylæerne til Salamis og Peloponnes. 900.
* , Pladsen uden for Albergo del Liri ved Sora.
1888, Akvarel. 100.
1889*, Piger, som bære Korn hjem. Motiv fra Civito d’Antino. 500.
Svensk Landskab. L.M.
I en Have. Akvarel. 100.
1897, Regnveirsdag. 200.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.), som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

L.M. er Kunstforeningens forkortelse for '(Kontingent for) Livsvarigt Medlemskab', som således er den "pris", der er blevet betalt for et kunstværk.

Kunstforeningen