Menu

Kunstforeningen

Marie Luplau, Joahnnes Luven, Augusta Læssøe, A. Mackeprang, A.P. Madsen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 80-81: Marie Luplau, Johannes Luven, Augusta Læssøe, A. Mackeprang og A.P. Madsen

Transskription

(80-81)
Luplau, Marie.
1892*, Bag et Bondehus. Kr. 200.

Luven, Johannes.
1894, Akvarel. Kr. 150.
1895, October. 150.

Læssøe, Augusta.
1895, En Æblegren. Kontingent som Livslangt Medlem.

Mackeprang, Adolf Henrik. 1833.
1860*, Parti fra Kullen. Rd. 50.
1863*,Landskab med Køer. I Nærheden af Faaborg. 130.
1864*, Heste i en Bondegaard. 200.
1865*, Kvæg ved Røgterhuset. Parti i Nærheden af Faaborg. 200.
1867*, Eftermiddag i Dyrehaven. 140.
1870*, En Kronhjort. Taaget Efteraarsdag i Dyrehaven. 150.
1874*, Et romersk Æsel med Oppakning. 220.
1875*, Kyllinger. 150.

Madsen, Andreas Peter. 1822.
1852*, Landskab med Faar. Rd. 60.
1853*, Parti ved Holmstrup i det vestlige Sjælland. 30.
1854*, Sjællandsk Landskab med Køer og Faar. 150.
1855*, Parti ved Burkal i Slesvig. 100.
1857*, Landskab med Kvæg. Motiv fra Nærum. 125.
1867*, Hvilende Faar og Lam. 45.
1870*, Køer drives til Vanding. 250.
1871*, Indkjørsel til Helligdomsgaarden paa Bornholm. 125.
1876*, Kvæg paa Marken. 70.