Menu

Kunstforeningen

Rasmus Christiansen, Christian Clausen, Harald Conradsen, Janus la Cour

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 20-21: Rasmus Christiansen, Harald Conradsen, Janus La Cour og Christian Clausen

Transskription

(20-21)
Christiansen, Rasmus. 1863.
1887, Feltartilleri. Akvarel. Kr. 100.
1891, En Landsbykirke. Do. 100.
1893*, landskab med Køer, Motiv fra Viborg Egnen. 350.
1895*, Kaagseilads paa Nøraa. 300.

Conradsen, Harald. 1817.
1859, Genius med Thalias Attributer. Kamé. Rd. 25.
Genius med Merkurs Attributer. Kamé. 25.
Genius med Euterpes Attributer. Kamé. 25.
1863, Kamé. 25.
Kamé. 25.
1868*, Svævende Troens Engel. Kamé. 25.
1859, Genius med Jagtattributer. Kamé. 25.

La Cour, Janus Andreas Bartholin. 1837,
1858*, Strandparti fra Hals. Rd. 200.
1863*, En Sommernat, det begynder at dages. 150.
1869*, Kystparti fra Sorent. 400.
1872*, Aften ved Nemisøen. 700.
1882*, Ved Stranden. Optrækkende Uvejr i August. Kr. 1400.
* , Ved Nemisøen. 400.
1884, Fra Schweiz. Akvarel. 115.
1887, Amalfi. Akvarel. 100.
Engstlen. Akvarel. 100.
1890*, Vinterdag i nærheden af Havet. 800.
1893*, Aaens Udløb i Havet. 1200.

Clausen, Christian.
1893, Studiehoved. Kr. 100.
1897*, Stue i Solskin. 400.