Menu

Kunstforeningen

Carl Bloch, Paul Bloch, Gustav Vilhelm Blom, Ditlev Blunck, Bodum, A.W. Boesen, Johannes Boesen, Robert Bojesen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 10-11: Carl Bloch, Paul Bloch, Gustav Vilhelm Blom, Ditlev Blunck, Bodum, A.W. Boesen, Johannes Boesen og Robert Bojesen

Transskription

(10-11)
Bloch, C.H.
1858*, En Karl, der kysser en Pige. Rd. 100.
1859*, Fiskerfamilier, som vente deres Mænds Hjemkomstved et frembrydende uvejr. Fra Jyllands Vestkyst. 600.
1860*, Et Maaltid. 300.
1884, 9 Raderinger. Kr. 72.
1885, En gammel Kone, som ser efter, om Hønen har Kyllinger. Kultegning. 500
1889*, En Sommerdag. 2000.

Bloch, Paul.
1892, En Tegning. Kr. 100.

Blom, Georg Vilhelm.
1884*, En Bouteillehytte paa Kastrup Gasværk. Kr. 800.

Blunck, Ditlev Conrad. 1799-1853.
1833, Kains og Abels Ofring. Rd. 200
1834, Madonna med Barnet. 200.
1839, Christus hos Martha og Marie. 300.
1840, Skitse til en Altertavle. 60.

Bodum.
1866, Solenfjæld, set fra Enden af Fæmundssøen. (vundet i Bergens Kunst.)

Boesen, August Vilhelm. 1812-1857.
1838*, Udsigt fra Nørrevold. Rd. 30.
1840*,Parti af Egnen ved Vejle mellem Sophiesminde og Haraldskjær. 80.
1841*, Udsigt fra Ure-Banker over Vejle By og Fjord. 120.
* , Udsigt fra Riberbakke over Ringerige til Krogkleven. 120.
1842*, Parti af Dramselven i Norge. 100.
1843*, Udsigt over Ry ved Himmelbjerget. 120
* , Parti af Romsdalen med Romsdalshavn og Vingetinderne. 40.
1844*, Udsigt over den vestlige Del af Romsdalen, set fra gaarden Lauge. 120.
1847,* Parti af den neapholitanske Kyst ved Amalfi. 20.
1853*, Parti af Havnen ved Vejle. 80.
1854*, Parti i Bræumsdalen. 90.
1855*, Efteraarslandskab paa Østkysten af Jylland. 100.

Boesen, Johannes. 1847.
1871*, Aftenstemning. Rd. 125.
1876*, Solopgang. Udsigt fra Himmelbjerget. Kr. 1000.
1878*, Sommereftermiddag ved en Vandmølle. 500.
1879*, Ved et Aaløb mellem Elletræer. Sildig Eftermiddag. 300.
1895, Graaveir og Blæst. Motiv fra Ringholmen Juuls Sø. 75.

Bojesen, Robert Peel. 1841-1876.
1875*, Marsk Stigs Døttre. Kr. 300.
1877*, En Pige med en Kat. 160.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen