Menu

Kunstforeningen

Otto P. Balle, Thorvald Bindesbøll, Niels Bjerre, A. Broge, J.L. Camradt, Adolph Carl, Anne Marie Carl Nielsen, Oscar Carlson, Carl P. A. Schlichting-Carlsen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 16-17: Otto P. Balle, Anne Marie Carl Nielsen, Niels Bjerre, Thorvald Bindesbøll, A. Broge, J.L. Camradt, Adolph Carl, Carl P.A. Schlichting Carlsen og Oscar Carlson

Transskription

(16-17)
Balle, O. Petersen.
1889*, Perikum. Kr. 200.
1892, Efteraarssaaning (Tegning). 65.
1895, Bølget Land. Kontingent som Livsv. Medlem

Brodersen, Anna Marie. Nielsen.
1889, En Kalv. Bronce. Kr. 700.
1895, En Tyr i Tøjr. Bronce. 300.

Bjerre, Niels.
1893*, Fra en Landsbykirkes Vaabenhus. Kr. 400.

Bindesbøll, Th.
1893, En decoreret Krukke. Kr. 100.
1894, En decoreret Krukke. 100.

Broge, A.
1895, Interiør. Kr. 100.

Camradt, Johannes Ludvig. 1779-1849.
1831*, Blomsterstykke. Rd. 40.
1832*, Blomsterstykke. 150.
* , Et Glas med Roser. 50.
1835*, Blomsterstykke. 50.
Blomsterstykke. 50.
1838, Blomsterstykke. 35.

Carl, Adolph. 1814-1845.
1833*, Parti af Strandvejen ved Aalsgaard. Rd. 44.
1834*, Udsigt fra Kullen over Sundet. 80.
* , Parti ved Vordingborg. 150.
1835*, Parti paa Møen, set fra Havelukket. 70.

Carlsen, Carl Peter August Schlichting . 1852.
1884*, En Landevej. Efteraarsmorgen. Kr. 250.
1885*, Skovinteriør fra Ordrup Krat med Udsigt til Dyrehaven. 1200.
1888*, ”Im Schönen Berner Oberland.” Interlaken. 800

Carlson, Conrad Oscar. 1840-1864.
1862*, Fra Kirken. Rd. 150.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen
16 17 fortegnelse 0009