Menu

Kunstforeningen

Susette Cathrine Holten, J.C. Schlichtkrull, Karl Schou, Georg Seligmann, Fritz Syberg, Knud Sørensen, Heinrich Friedrich Tank, Hans Tegner, Sophus Theilgaard, M. Therkildsen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 122-123: Knud Sørensen, Fritz Syberg, J.C. Schlichtkrull, Karl Schou, Susette Cathrine Holten, Georg Seligmann, Heinrich Friedrich Tank, Hans Tegner, Sophus Theilgaard og M. Therkildsen

Transskription

(122-123)
Sørensen, Knud.
1890*, En Hestestald. Kr. 200.

Syberg, Fritz.
1892*, Aften og Erotik. Kr. 800.
* , Skyfri Efteraarsdag. 150.
1893, Hyacinther. 200.
1894*, Foraaret. 1000.
1895*, Graa Vinterdag nær ved Fjorden. 250.
1897*, Een fynsk Bondegaard. 1000.

Schlichtkrull, J.
1892*, Morgensnuere. Kr. 300.

Schou, Karl.
1892*, Drivhusinteriør. Kr. 100.

Skovgaard, Suzette.
1892*, Efter Regn. Kr. 75.

Seligmann, Georg.
1893*, I Borreby Slotshave. Kr. 300.
1895*, Op til Frokost. 400.

Tanck, Heinrich F. 1808
1832*, En gammel Graver udhvilende efter Arbejdet. Rd. 80.
1834*, Fiskere, som tage ud efter Vrag. 40.

Tegner, Hans Christian Harald. 1854
1886, Firhændig. Pennetegning. Kr. 100.
1889, Tuschtegning. 100.

Theilgaard, Carl Frederik Sofus. 1845.
1872*, Børn ved Stranden. Motiv fra Moesgaard. Rd. 125.

Therkildsen, Hans Michael. 1850.
1878*, Gamle Minder. Kr. 140.
1880*, Tre Piger. 400.
* , En Hoppe med sit Føl i en Havremark. 400.
1882*, Paa Vejen fra et Marked. 1500.
1885*, Middagsro hos Køerne. 700.
1887*, Paa Græs i Juni Maaned. 250.
1888, En bissende Ko. L.M.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.), som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

L.M. er Kunstforeningens forkortelse for '(Kontingent for) Livsvarigt Medlemskab', som således er den "pris", der er blevet betalt for et kunstværk.

Kunstforeningen
122 123 fortegnelse 0062