Menu

Kunstforeningen

H. Siegumfeldt, Simon Simonsen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 50-51: H. Siegumfeldt og Simon Simonsen

Transskription

(50-51)
Siegumfeldt, Hermann Carl.
1856*, En Dreng ved et Bord med sin Kop Kaffe Rd. 50
1857*, En Kone, som sælger Æbler til to Børn 200
1858*, En Pige med sine Bøger 100
1861*, Husmandsfolk fra Hedeboegnen 200
1862*, En Sømand bringer Efterretning om en Afdød, samt nogle af dennes Efterladenskaber 250
1863*, Scene i en Bondestue 150
1864*, I en Bondestue. Konen der sidder paa Bordet vender sig fornøiet mod en lille Pige, der viser hende Kattekillingen i sit Forklæde. 130
1866*, En Loggia med to unge Piger fra Sorent 100
1872*, Vinterbillede fra en Præstegaard i Jylland 30
1900, Motiv fra Masnedsund 100
1902, Fra Lønstrup ved Vesterhavet. Graavejr 200
1904, Strand ved Blokhus 200
1904, De Forlovede 150

Simonsen, Simon. 1841.
1861*, Ildebrand paa Landet Rd. 200
1867*, Heste i Spring 150
1870*, En romersk Campagnol 100
1871*, En Drift Bøfler. Motiv fra de pontinske Sumpe 300