Menu

Kunstforeningen

1832-10-19

Dokumentindhold

Der gives afslag på indkommet forslag til løsningen af en prisopgave. Prisopgaven lyder "Hvilke Fordringer bør der gøres til en Bygmester i Danmark etc.", men besvarelsen viser et "overfladisk og mangelfuldt Kjendskab til Bygningskunsten." Der opfordres til, at opgaven udsættes til næste år.
Modtager ikke oplyst, afsender formodentlig en særskilt komité nedsat af Kunstforeningen.

Fakta

Brev