Menu

Personer

J.C. Fick

Allerede i 1818 fik overkrigskommissær Johan Christian Fick efter internationalt forbillede ideen om at stifte en kunstforening i København. Efter at være hjemvendt fra en lang rejse i Tyskland i 1825 med en række vedtægter og bestemmelser, der kunne bruges som vejledning til at etablere en dansk kunstforening, lykkedes det Fick at samle professorerne J.L. Lund, C.W. Eckersberg, G.F. Hetsch, landskabsmaler J.P. Møller, kunsthistoriker N.L. Høyen og sekretær J.M. Thiele i sit hjem. Den 11. november 1825 stiftede denne kreds Kunstforeningen som foreløbig forening.

J.C. Fick fungerede som formand ved stiftelsen og ved de foreløbige vedtægters underskrivelse i februar 1826. Han blev dermed Kunstforeningens første formand. I 1827 fungerede Fick som kasserer, og i 1831 og 1834 var han medlem af Kunstforeningens bestyrelse.

Fakta

Johan Christian Fick

1787-1864

Justitsråd, Overkrigskommissær, Auktionsdirektør

Dansk