Menu

Resultater: 9

1826-01-18

Den præliminære Kunstforeningen, C.W. Eckersberg, J.C. Fick, G.F. Hetsch, N.L. Høyen, J.L. Lund, J.P. Møller, J.M. Thiele

J.C. Spengler

Invitation til at træde ind i den præliminære Kunstforeningen til J.C. Spengler. Spengler var medlem af Kunstforeningen…

1826-06-17

Den præliminære Kunstforeningen, J.C. Fick

Niels Brock Krossing, H.N. Clausen, G.F. Hetsch, N.L. Høyen, C.A. Jensen, C. Jürgensen Thomsen, J.C. Spengler

Cirkulære. Angående månedlige møder i sommerperioden, modtagergruppe 1.

1826-06-17

Den præliminære Kunstforeningen, J.C. Fick

Christian David Gebauer, Albert Jacobson, J.L. Jensen, J.C. Kall, Muhle, J.P. Møller, Arnold Wallick

Cirkulære. Angående månedlige møder i sommerperioden, modtagergruppe 2.

1826-09-22

J.C. Fick

Medlemmerne af den præliminære Kunstforeningen

Cirkulære. Møde aflyses.

1826-10-07

J.C. Fick

Oluf Bagge, Niels Brock Krossing, H.N. Clausen, Peter Johan Gottfried Garlieb, C.A. Jensen, J.P. Møller, J.C. Spengler

Cirkulære. Indkaldelse til møde 13. oktober 1826, hvor medlemskontingentet skal diskuteres.

1826-10-21

J.C. Fick

Niels Brock Krossing, Peter Johan Gottfried Garlieb, Wilhelm Klingberg, J.C. Spengler

Underretning om udfaldet af kontingentdiskussioner den 13. oktober 1826.

1827-11-01

Cosmus Bræstrup, J.C. Fick, N.L. Høyen, J.P. Møller

Kunstforeningens medlemmer

Cirkulaire til Kunstforeningens medlemmer anno 1827, der opfordrer til, at de bidrager med aftenunderholdning (videnska…

1832-04-03

J.C. Fick, H.E. Freund, C.A. Jensen, J.L. Jensen, C. Jürgensen Thomsen, J.L. Lund, J.M. Thiele

Kunstforeningens bestyrelse

Forslag til ændring af § 9 i Kunstforeningens love med henblik på at gøre forholdet mellem administrationen og kunstkom…

1836-02-04

Emil Bærentzen, C.W. Eckersberg, Heinrich Eddelien, F.M.E. Fabritius de Tengnagel, J.C. Fick, J.L. Jensen

En skrivelse fra en række af Kunstforeningens medlemmer, der opfordrer til, at der nedsættes en komité, som skal omform…