Menu

I foråret meddeles det, at foreningen leder efter mere hensigtsmæssige lokaler, og i løbet af sommeren lejes der et lokale på 2. sal i gården til Nørregade 250. Første møde på den nye adresse afholdes d. 18. oktober. Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i provinserne i løbet af året.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger