Menu

D. 4. januar afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor et indgivet forslag om at ændre foreningens organisation diskuteres. Forslaget, der kommer fra en del af bestyrelsens medlemmer, går ud på at ændre proceduren for indkøb af kunstværker, så det ikke længere er foreningens medlemmer, der balloterer om værkerne, men et særligt nedsat udvalg. Det vedtages, at forslaget skal henvises til nærmere overvejelse, men det bliver i stedet trukket tilbage.
Generalforsamlingen d. 10. januar afholdes i et auditorie på universitetet. Det vedtages på en generalforsamling d. 28. februar at forhøje bestyrelsens rådighedsbeløb til frie kunstindkøb til 2000 rigsdaler.
Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i Aarhus, Aalborg, Randers og Flensborg, og dertil udstilles de i slutningen af året i Den Militære Højskoles lokale.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger