Menu

Foreningens formand N.C.L. Abrahams afgår ved døden i januar efter at have siddet som formand i 25 år, og lensbaron Otto Rosenørn-Lehn vælges efterfølgende til posten.
Ved behandlingen af virksomhedsplanen d. 24. marts beklages det, at man på grund af de sidste års erhvervelser af medlemsblade har haft færre midler til at indkøbe kunstværker og især større arbejder. Det vedtages derfor, at der ikke skal produceres et medlemsblad for dette år, samt at det blad, man havde haft i tankerne, i stedet overgår til 1871. Der stilles i stedet et ekstra beløb til rådighed for bestyrelsens kunstindkøb.
Der foretages en revision af foreningens love på baggrund af de seneres års forandringer i praksissen, og et trykt forslag til de nye love udsendes til alle medlemmer.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger