Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, nemlig arbejdet med et medlemsblad, indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, afholdelse af generalforsamlinger, almindelig udstillingsvirksomhed, afvikling af udstillinger i provinserne og afholdelse af foredrag. Der foretages yderligere indkøb til foreningens samling af skitser og studier.
På generalforsamlingen d. 28. marts vedtages ændringer i foreningens love, således at der blandt andet er en anden sammensætning samt større udskiftning i bestyrelsen, og derudover vælges der fremover en revisor og decisor. Balloteringen udgår, således at medlemmernes stemmeret vedrørende valg af kunstværker til indkøb bortfalder, og kunstindkøbene overlades dermed helt til bestyrelsen.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger