Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, nemlig arbejdet med et medlemsblad, indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, afholdelse af generalforsamlinger, almindelig udstillingsvirksomhed, afvikling af udstillinger i provinserne og afholdelse af foredrag. Der foretages yderligere indkøb til foreningens samling af skitser og studier. Det besluttes d. 4. juni at leje sig ind i nye lokaler på adressen Frederiksholms Kanal 4, 2. sal, fra næste år.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger