Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, blandt andet arbejdet med et medlemsblad, indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, afholdelse af generalforsamling, almindelig udstillingsvirksomhed og afholdelse af foredrag.
Foreningens lokaler bliver i årets løb renoveret, og der indlægges elektrisk lys i lokalerne.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger