Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, blandt andet arbejdet med et medlemsblad, indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, indkøb til studie- og skitsesamlingen, afholdelse af generalforsamling, almindelig udstillingsvirksomhed og afholdelse af foredrag.
I årets løb fuldføres arbejdet med at lægge elektrisk lys i foreningens lokaler.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Bortlodninger

Udstillinger