Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, nemlig arbejdet med et medlemsblad, indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, afholdelse af generalforsamling og almindelig udstillingsvirksomhed.
generalforsamlingen d. 23. februar beskyldes bestyrelsens kunstindkøb for at være for ensidige, ligesom bestyrelsen også kritiseres for at have købt flere værker fra Den Frie Udstilling end fra Charlottenborgs udstillinger. Flere medlemmer ønsker derfor en anden sammensætning af bestyrelsen, hvilket dog ikke bliver vedtaget.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Øvrige

Udstillinger

Bortlodninger