Menu

Kunstforeningen

Anker Lund, F.C. Lund, J.L. Lund, Søren Lund, Troels Lund

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 74-75: F.C. Lund, J.L. Lund, Anker Lund, Søren Lund og Søren Lund

Transskription

(74-75)
Lund, F.C.
1857*, Parti af Klitterne ved Blaavandshuk. Rd. 35.
* , En Pige fra Læsø, som venter sin Kjæreste. 125.
* , Christian IV, der har antaget sig Enken Fru Juels Sag i hendes Tvist med Christopher Rosencrantz og opdaget det af ham forfalskede Dokument, kalder denne til sig den 30te Januar 1609, paa Skanderborg Slot, og formaar ham til at afstaa fra sine uretfærdige Fordringer. 280.
1859*, Parti af den indre Slotsgaard paa Frederiksborg. 60
1860*, Parti af ”Rosen” paa Frederiksborg. 60.
1862*, Parti af den indre Slotsgaard paa Frederiksborg. 150.
1863*, En gade i Genazzano. 150.
1865*, En romersk Skomager. 150.
1866*, Griffenfelds Bortførelse til Fængslet i Citadellet. 100.
* , Portræt af Kaptajnlieutnant O.C. Hammer. 150.
1867*, Et Skakparti. 135.
1872*, En Dreng legende med en Kat. 125.
* , Parti af Bryggernes Laugshus i Antverpen. 50.
1873*, Fra forrige Aarhundrede. 200.
1877*, Fra forrige Aarhundrede. Kr. 160.
1878, Tre Hoveder. Akvarel. 110.
1881, Parti fra Skagen. 80.
1891*, Munkenes Køkken. 300
Vievandskaret i Peterskirken i Rom. Aqvarel. 100.

Lund, Johan Ludvig. 1777-1867.
1839*, Skovegn. Rd. 80.
1840*, Hyrdernes Tilbedelse. Luk. Ev, Kap. 2. 260.
1841*, Skovegn med en Aa. En Dreng fiskende fra en Baad. 240.
1846*, Landskab. Rd. 50.
1847*, Parti ved Trasimenersøen. 44.
* , Parti ved Golfen af Spezzia. 36.
1849*, Italiensk Landskab. 70.
1851*, Italiensk Landskab. 50.
* , En ung Pige, som spiller paa Luth. 60.
1852*, En bedende Pige. 44.
1859, Landskab fra Sabinerbjergene. 100.

Lund, Niels Anker. 1840.
1869*, Rolf Krake og hans Mænd bane sig en Vej gjennem Baalet i Kong Adils Hal. Rd. 200.
1876, En Kriger ved en Kæmpegrav. Akvarel. Kr. 60.

Lund, Søren. 1852.
1887*, Ved Kjerteminde. Kr. 50.
1893, Foraarsdag i en Bondegaard. 100.

Lund, Troels. 1802-1867.
1833, En lombardisk Plads i Middelalderen. Perspektivisk Komposition. Rd. 70.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen