Menu

Kunstforeningen

Johan Thomas Lundbye, Anders Christian Lunde, Agnes Lunn, Lorentz Lyngbye

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 76-77: Johan Thomas Lundbye, Anders Christian Lunde, Agnes Lunn og Lorentz Lyngbye

Transskription

(76-77)
Lundbye, Johan Thomas. 1818-1848.
1837*, Dyrestykke. Rd. 20.
1838*, Parti ved Vallekilde, i Baggrunden Værhøj. 40.
1839*, Landskab ved Arresø, med Udsigt til Flyvesandsbakkerne ved Tidsvilde. 100.
* , Parti i Dyrehvane. Hjorte med Hunde. 60.
1840*, Bugt ved Kallundborg Fjord, ved Asnæs Skov. 80.
1841*, Landskab med graat Vejr, hen imod Aften. 46.
1842*, Parti af Egnen ved Tidsvilde. 80.
* , Sjællandsk Bondegaard. 60.
1843*, En Kostald i en Bondegaard. 60.
1844*, Udsigt over Arresø. 80.
* , To Kalve i en Stald. 70.
1845*, To Køer paa aaben Mark. 100.

Lunde, Anders Christian. 1809-1886.

1839*, Parti ved Odinshøj. Rd. 40.
1842*, Parti ved Strandmøllen. 160.
1844, Bugten ved Amalfi. 320.
1847*, Parti af Rom ved Tibern. 140.
* , Parti ved Narni. 100.
1849*, Italiensk Landskab. Motiv ved Narni. 200.
* , Parti af et Kapucinerkloster ved Frascati. 36.
1850*, Parti ved Taarbæk. 60.
* , Parti ved Narni. 70.
1851*, Parti ved Floden ved Narni. 150.
1854*, Parti ved Capri. 110.
1855*, Parti i Roma vecchia, i Baggrunden Rom. 100.
* , Parti i Ermelund. (Skovriderdammen). 140.
1857*, Det Indre af en Skov. Rd. 200.
1859*, Landskab ved Hellebæk. 225.
1860*, Gurre Sø, set fra Ruinerne ved Valdemar Slot. 80.
* , Parti ved Esrom Sø. 60.
1861*, Parti i den romerske Campagne. 65.
1862*, Parti ved Hellebæk. 250.
1864*, Parti ved Eremitagesletten. 100.
1865*, Parti ved Hellebæk. 200.
* , Parti ved Citadellet. 75.
1867*, Parti ved Dronninggaard. 85.
* , Parti i Dyrehaven. Graavejr. 60.
1869*, Parti i Narni. 120.
1870*, Parti paa Capri. 200.
1871*, Pari ved Frascati. 100.
* , Parti ved Hellebæk. 100.
1875*, Lille Vejle Sø ved Holte Station. 150.
1876*, Parti ved Raavad. Kr. 400.
1877*, Parti ved Raavad. 450.

Lunn, Agnes Cathinka Vilhelmina. 1850.
1881*, En gammel Hest. Kr. 70.

Lyngbye, Lorentz Rasmus. 1809-1869.
1832*, Søstykke. Rd. 36.
1833*, Parti ved Baadsted paa Bornholm. 60.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen