Menu

Kunstforeningen

M. Therkildsen, Anton Thiele, Theobald Thielemann, Carl Thomsen, Emma Thomsen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 124-125: M.Therkildsen, Anton Thiele, Theobald Thielemann, Carl Thomsen og Emma Thomsen

Transskription

(124-125)
Therkildsen, H.M.
1888*, En Hoppe med sit Føl. Kr. 500.
1892*, Fra Græsmarken. 700.

Thiele, Hans Anton. 1838.
1873*, Parti i Udkanten af Oxholms Skove paa Øland, med Udsigt over Limfjorden. Rd. 140.
1878*, Et Interiør fra Ischia. Kr. 250.
1879*, En Vigne fra Ischia. 300.
1883, Aaen i Sæby Skov. Formiddag. 800.
1884*, Parti fra Kirken St. Martino al Monti i Rom. 500.
* , Aaparti. 400.
1885*, Et Interiør med Figurer. 1200.
1890*, Modeparti fra Refsnæs i Nærheden af Sanatoriet Strandlyst. 200.
1892*, Aaparti ved Bromøllekro, September Aften. 200.
1893*, Skovinteriør med Bromøllekro, September Formiddag. 350.
1894*, Landskab fra Refsnæs i Nærheden af Strandlyst. 325.
1895*, Parti fra Refsnæs. 220.

Thielemann, Ove Theobald. 1819.
1843*, Amor filerer et Net. Basrelief efter Thorvaldsen. Marmor. Rd. 150.

Thomsen, Carl Christian Jacob Frederik. 1847.
1871*, Genrebillede. Rd. 80.
1875, En Diligences Afrejse fra en Provindsby. Pennetegning. Kr. 20.
1874, En Torvedag i Aalborg. Pennetegning. Rd.100.
1876*, En Student for 50 Aar siden. Kr. 400.
1877*, Ewalds første Møde med Arendse. 800.
1878*, To unge Piger, som binde en Krans. [??]00
* , I Præstegaardshaven. 200.
1881*, En gammel Mand ved en Brønd. 300.
1882*, De nyforlovede. 1200.
1884, Efter Middagen. Pennetegning. 62.
1885, To Samtalende. Pennetegning. 70.
1886, Mellem Dansene. Pen og Tusch. 100.
1889, En ung Pige. Pastel. 100.
1893*, Weyse i det Tuteinske Hus. 1200.
1894*, I Hvedebrødsdagene. 400.

Thomsen, Emma Augusta. 1822.
1844*, Markblomsten. Rd. 30.
* , Døde Fugle. 20.
1846*, Tjørneblomster. 25.
1850*, Unicarosen, som ligge paa en Sten. 80.
1851*, Frugtstykke. 70.
1852*, Blomster. 120.
1853*, Et Glas med Blomster. 30.
1854*, Frugter og Blomster, henlagte paa en Sten. 170.
1855*, Voxende Primula og Amaryllis. 60.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen