Menu

Kunstforeningen

Fredrik Wilhelm Scholander, Willy Schorn, Axel Schovelin, Christiane Schreiber, Frans Schwartz, Hinrich Schwensen, P.C. Schøler, H. Siegumfeldt

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 112-113: Fredrik Wilhelm Scholander,Willy Schorn, Axel Schovelin, Christiane Schreiber, Frans Schwartz, Hinrich Schwensen, P.C. Schöler og H. Siegumfeldt

Transskription

(112-113)
Scholander, F.W.
1873, Fra Kathedralen i Verona. Rd. 175.

Schorn, Sophus Vilhelm Maximilian. 1834.
1870*, Graavejrsstemning. Rd. 30.

Schovelin, Axel Thorsen. 1827.
1851*, Landskab. Eftermiddagsbelysning. Motiv ved Raavad. Rd. 100.
* , Parti ved gamle Frederiksdal med Lyngby i Baggrunden. 50.
1852*, En Sommerdag. Motiv ved Raavaddam. 150.
1854*, En Septemberdag. Parti ved Ordrup Krat. 160.
1855*, Den østlige Del af Charlottenlund. Formiddagsbelysning. Studie. 200.
1858*, Skovparti med Køer. 500.
1861*, Skovparti ved Faarvejle paa Langeland. Tidlig Formiddag efter en regnfuld Nat. 300.
1862*, Parti ved Kildesøen i Jægersborg Dyrehave. 200.
1863*, Morgen i Skoven. Parti ved Charlottenlund. 200.
1864*, Efteraarsdag efter en regnfuld Morgen. 300.
1868*, Parti i Ordrup Mose. Morgen. Sildig Sommer. 220.
1869*, Morgenlandskab. Motiv fra Nybro. 120.
1871*, Udkjørselen fra Charlottenlund til Jægersborg Allé. 125.
1874*, Et Skovløberhus. Aftenbelysning. 80.

Schreiber, Christiane.
1864*, En norsk Bondepige. Rd. 150.

Schwartz, Johan Georg Frants. 1850
1887, En ung Pige. Pastel. Kr. 100.

Schwensen, Hans Henrik Wolder. 1837-1876.
1864*, Parti fra Vestermølle ved Skanderborg. Rd. 60.
1866*, Parti fra Rothenburg i Bayern. 80.

Schöler, Peter Christian. 1803-1867.
1833, Tegning efter et maleri af de Vries, Rd. 100.

Siegumfeldt, Hermann Carl. 1833.
1856*, En Dreng ved et Bord med sin Kop Kaffe. Rd. 50.
1857*, En Kone, som vælger Æbler til to Børn. 200.
1858*, En Pige med sine Bøger. 100.
1861*, Husmandsfolk fra Hedeboegnen. 200.
1862*, En Sømand bringer Efterretning om en Afdød, samt nogle af dennes Efterladenskaber. 250.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen