Menu

Kunstforeningen

Julius Paulsen, Ole Pedersen, Viggo Pedersen, Anna Petersen, Peter Raadsig

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 100-101: Ole Pedersen, Julius Paulsen, Viggo Pedersen, Anna Petersen og Peter Raadsig

Transskription

(100-101)
Pedersen, Ole. 1861.
1889*, Fra en Hedemark. Kr. 400.
1894*, En Samtale. 200.
1897*, Sandgravere ved Oretofloden udenfor Palermo. 500.

Paulsen, Julius.
1891*, Fra Landet. Kr. 250.
1892*, I Sovekammeret. 350.
1893*, Bakken ved Lynæs. 300.
1895*, Bondegaard i Horneby. 400.

Pedersen, Viggo.
1892, Jydsk Landskab. Bygeluft. (Pastel). 100.
Kold og blæsende Novemberdag (Akvarel) 150.
1893, Aftensol paa Bondegaarden. Kr. 200.
1894*, En Grusgrav. 300.
1895*, Kastanier. 300.
1897*, Solskin ved en lille Andepark bag en Have. 400.

Petersen, Anna.
1894, Fra Kildemandens Hus i Tidsvilde. Kr. 400.

Raadsig, Johan Peter. 1806-1882.
1833*, En Jæger anholder nogle Skovtyve. Rd. 80.
1834*, En Fiskerkone, som med sine Børn venter sin Mands Hjemkomst ved Strandbredden. 100.
1835*, Liden Rigmor bringer Carl og Rise til hendes Fader, Grev Albrecht af Nordalbingien. 140.
1839*, Skibbrudne paa en øde Klippe i Havet. 200.
1841*, Hjemkomsten fra Jagt. 80.
1846*, Røvere, som skjule deres Bytte. 100.
1850*, Parti ved Ariccia. 80.
1852*, Fiskere fra Løkken paa Vestkysten af Jylland, som efter Hjemkomsten dele deres Fangst. 240.
1853*, Aften i Sabinerbjærgene. 70.
1854*, Parti ved Nemisøen. 120.
* , Fiskere fra Hornbæk, som ere komne hjem fra Sildefangst. 300.
1855*, En Fiskerfamilie, efter en Storm. 160.
1858*, Fra Vestkysten af Jylland. 80.
1859*, Parti af Kysten ved Aalsgaard. 100.
1860*. En Skovauktion. 500.
1861*. Fra Taarbæk. En Fiskerbaad kommer i Land under en Byge. 100.
1863*, Aften ved Stranden. 100.
1864*, Steenvinkel og Gerner i Fængsel paa Kronborg. 200.
1865*, Kystparti ved Taarbæk. En Baad lander i en stærk Byge. 150.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen