Menu

Kunstforeningen

Birgitte Levison, J.H. Nebelong, Hermania Neergaard, Carl Neumann, Thorvald Niss, Anna Nordlander, Asta Nørregaard

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 88-89: J.H. Nebelong, Hermania Neergaard, Carl Neumann, Thorvald Niss, Anna Nordlander og Asta Nørregaard

Transskription

(88-89)
Nebelong, Johan Henrik. 1817-1871.
1838*, Det Indre af Viborg Kryptkirke. Tegning. Rd. 30.

Neergaard, Hermania Sigvardine. 1799-1875.
1845*, En gruppe af blomstrende Planter. Rd. 100.

Neumann Birgitte. 1832.
1859*, En spindende Kone. Rd. 80.
1861*, En gammel Kone, som spaar i Kaffegrums. 125.
1862*, En lille Pige, som mader nogle Høns. 80.

Neumann, Carl Johan. 1833.
1858*, Parti af Randers Fjords. Maaneskin. Rd. 60.
1860*, Dansk Linieskib til Ankers
Ved den engelske Kyst. 200.
1861*, Moment af Slaget ved Øland d. 1ste Juni 1676. 400.
1863, Forskjellige Skibe passerende Kronborg Pynt. 230.
1868*, Stranden ved Gilleleje. Fiskerne søge Land for ondt Vejr. 550.
1871*, Morgen ved St. Malø. Ebbe. 400.
1876*, Aften paa Nilen ved Kairo. Kr. 2000.
1878*, Paa Themsen. Taagen letter. 1000.

Niss, Thorvald Simeon. 1842.
1875*, En Skrænt. Motiv fra Hornbæk Plantage. Rd. 200.
1877*, Hedeparti, med Vestsiden af Slagsted Skov. Fra Vendsyssel. Kr. 500.
1879*,Ved Løvfaldstid. Motiv fra Borreveile Skov. 600.
* ,En gammel Bro. 250.
1880*, Efteraar. Fra Dyrehaven. 1000.
1881, Akvarel. 50.
Akvarel. 50.
1884*, Oktoberdag. 1200.
1887, Fra Dyrehaven. Pastel. 300.
1890*, Blæstvejr. 600.
Regnvejr. Studie. L.M.
1897*, Kyst ved Hellebæk. Kr. 250.

Nordlander, A.
1873, ”Tilfældet gjør Tyve”. Rd. 75.

Nørregaard, A.
1884, En ung Landsbypige fra Villins – le-bel. Kr. 750.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.), som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

L.M. er Kunstforeningens forkortelse for '(Kontingent for) Livsvarigt Medlemskab', som således er den "pris", der er blevet betalt for et kunstværk.

Kunstforeningen