Menu

Kunstforeningen

O.A. Hermansen, Olof Hermelin, Christian Hetsch, G.F. Hetsch, Wilhelm Heuer, Hans Heyerdahl, C.F. Holbech, C.F.C. Holm, Adelgunde Vogt

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 48-49: Adelgunde Vogt, O.A. Hermansen, Olof Hermelin, Christian Hetsch, G.F. Hetsch, Wilhelm Heuer, Hans Heyerdahl, C.F. Holbech og C.F.C. Holm

Transskription

(48-49)
Herbst, Emilie Adelgunde. 1811.
1839*, En Hest, udskaaren i Elfenben. Rd. 30.

Hermansen, Olaf August. 1849.
1875*, Afskaarne Foraarsblomster i et Havehus Rd. 250.
1875*, Parti ved Stadsgraven. Kr. 80.
1877*, En rød Therose. 78.
Pyrus japonica. Tegning. 20.
1879*, Blomster i en Vase og Frugten i en Skaal, henstillede Paa et Bord. 600.
1880*, Vildtvoxende Blomster ved en Klippevæg, Motiv fra Bornholm. 900.
1881*, Frugter henlagte paa et Bord. 400.
* , Violer. 70.

Hermelin.
1873*, Landskab. Rd. 300.

Hetsch, Christian Frederik. 1830.
1872*, Hotel Cluny i Paris. Tegning. Rd. 60.
1877, Parti af Fyrtaarnet paa Kronborg. Tegning. Kr. 50.

Hetsch, Gustav Frederik. 1788-1864.
1833*, Arkitektonisk Komposition i romersk Stil. Rd. 120.

1834*, Perspektivistisk Tegning af en Kirke. Rd. 120.
1837*, Det Indre af de imellem Klipper byggede Kapeller i Klosteret St Bernedetto ved Subriaco. Tegning. 90.

Heuer, Vilhelm. 1788-.
1831, Thorvaldsens Portræt efter Eckersberg. Tegning. Rd. 80.

Heyerdahl, H.
1883, En ung Moder. (vundet i Kunstf. i Arendal) Kr. 250.

Holbech, Carl Frederik. 1811-1880.
1837*, Icarus og Dædalus. Efter Ovid. Voxpoussering. Rd. 30.
1838*, Endymion. Statue. Terracotta. 40.
1839*, Buste, udskaaret i Elfenben. 30.
1841, Venus finder Adonis Lig. Basrelief udskaaret i Elfenben. 100.

Holm, Christian Frederik Carl. 1804-1846.
1831*, En Zigeunertrop, som tager Middagshvile. I Baggrunden Tragenstein ved Zierl i Tyrol. Rd. 90.
En Vandhund. Newfoundlands Race. 50.
1832*, Parti i Rørvang ved Frederiksborg, med Heste af forskjellige Stod. 160.