Menu

Kunstforeningen

Peter Olsen-Ventegodt, J.H. Oswald, O.D. Ottesen, Lauritz Vilhelm Pacht, Augusta Paulli, Ole Pedersen, Thorolf Pedersen, Viggo Pedersen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 92-93: O.D. Ottesen, Peter Olsen-Ventegodt, J.H. Oswald, Lauritz Vilhelm Pacht, Augusta Paulli, Ole Pedersen, Thorolf Pedersen og Viggo Pedersen

Transskription

(92-93)
Ottesen, O.D.
1863*, En Tjørnekrans. Rd. 65.
1864*, Rosen ”General Jaqueminot”, Unica og [????], samt flere Blomster i en Vase. 100.
1866*, Roser og Jordbær. 150.
1868*, Roser og andre Blomster mellem Egeløv. 100.
1869*, Roser og andre Blomster i et Glas. 100.
1874*, En Voxende Blomstergruppe og Vindruer. 200.
1877*, En Bjærgkilde, omgivet af Alpeblomster. Kr. 600.

Olsen-Ventegodt, Peter.
1889, Juleaften i en Bondestrue. Tegning. Kr. 85.

Oswald, J.H.
1890, I Omegnen af Paris. (vundet i soc. of arts of Scotland).

Pacht, Lauritz Vilhelm. 1843.
1867*, Blomstrende Hyld i en Gaard. Rd. 50.
1873*, En gade i Aalborg, “den gloende Ovn”. 50.

Paulli, Augusta Dorothea Henriette Christine. 1843.
1882*, Blomstrende Hyld. Kr. 100.

O. Pedersen. . . . . Pag. 100.

Pedersen, Thorolf Frederik Paludan-Müller. 1858.
1886*, Skibe i Kattegat passere Vageren paa Ostindiefarergrunden. Merssejls Kuling. Kr. 900.
1891*, Fiskerkoner forlade Gilleleie Havn under en Byge.1200.
Søstykke. Aquarel. 100.
1892*, Marine Graaveir. 150.
1895*, Marine. Eftermiddag med uroligt Veir. 225.

Pedersen, Viggo Christian Frederik Vilhelm. 1854.
1877*, Udsigt over Sunder og den sneske Kyst, set fra Tryggerød Mose. Kr. 160.
1878*, Uden for et Bryggers i en Bondegaard. 300.
1879*, Ved Bredden af en Indsø. 100.
1882*, Juni Eftermiddag paa en Eng. 125

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen