Menu

Kunstforeningen

1905

Dokumentindhold

"Bestyrelsens Forhandlingsprotokol fra 10 Novb. 1895 til 10 Febr. 1906", side 169-184, år 1905.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger løbende.
Side 170: Det meddeles, at Carlsbergfondet nu har bevilget det yderligere tilskud til udgivelsen af Wilhelm Marstrand-bogen.
Side 172: Den årlige bortlodning.
Side 173: Valg af gevinster efter bortlodningen.
Side 174-175: Der vælges ny bestyrelse.
Side 179-180: Udstillingsplanen for 1905-1906 vedtages.
Side 184: Det vedtages at forsøge på at arrangere en udstilling af franske impressionisters værker.