Menu

Kunstforeningens arkiv 1825-1925

Om arkivet

I 1825 vender overkrigskommissær Johan Christian Fick hjem fra en inspirationsrejse i Tyskland og samler professorerne J.L. Lund, C.W. Eckersberg, G.F. Hetsch, landskabsmaler J.P. Møller, kunsthistoriker N.L. Høyen og sekretær J.M. Thiele i sit hjem for at stifte en dansk kunstforening.
Foreningens væsentligste formål blev ”at virke til de dannede Konsters Tarv og sammes Interesse i Publicum”, og op gennem historien indfrier Kunstforeningen sine formålsbestemmelser gennem alt fra indkøb af kunstværker til årlige bortlodninger blandt Kunstforeningens medlemmer, udstedelser af prisopgaver, bestillinger af kunstværker, ugentlige sammenkomster, offentlige udstillinger, foredrag og udgivelser af kunstbøger.
I løbet af de første 100 år af Kunstforeningens historie bliver flere tusinde mennesker en aktiv del af foreningen, og sammen med Kunstforeningens mange og forskelligartede aktiviteter resulterer det i et meget bredt arkivmateriale. Materialet er nu ordnet og tilgængeliggjort, og man kan for første gang søge rundt i tusindevis af filer, der fortæller historien om en af Danmarks første kunstinstitutioners stiftelse, virke og betydning.

Materialet er offentliggjort i februar 2019 og vil løbende blive forsynet med kommentarer og transskriberinger.

Gå direkte til søgning

Redaktionelle bemærkninger
Arkivet rummer mere end 6000 forskelligartede filer fra Kunstforeningens virke i perioden 1825-1925. For at strukturere materialet er hvert år i Kunstforeningens historie forsynet med en kort beskrivelse og to lister – én over udstillinger og én over bestyrelsesmedlemmer. Under beskrivelsen finder man de arkivalier, der knytter sig til det pågældende år, ordnet efter type. Man finder årstalsoversigten på forsiden under fritekstsøgefeltet.

Dertil er udstillinger og personer også gode veje ind i materialet. Søger man på en person eller en udstilling, listes de arkivalier, der knytter sig til vedkommende eller udstillingen, på person- eller udstillingssiderne i nederste højre hjørne. Det er første gang, at samtlige udstillinger, der har fundet sted i Kunstforeningen, er samlet på ét sted. Det gælder også de ugentlige medlemsudstillinger (”torsdagsudstillingerne”, der løb fra 1830’erne til starten af 1880’erne og varede tre dage). Der findes ikke udstillingsprotokoller fra disse udstillinger, så de fremstår ”tomme”. Til gengæld kan man konsultere bestyrelsesberetningerne, hvor de i hovedreglen er nævnt. Hvis der ikke optræder nogen slutdato på udstillingerne, kan man forudsætte, at de har varet tre dage.

*For overblikkets skyld er årstalsoversigten ordnet efter kalenderår og ikke Kunstforeningens virksomhedsår. I 1840’erne forskyder virksomhedsåret sig i forhold til kalenderåret.

Work in progress
Digitaliseringen af Kunstforeningens arkiv 1825-1925 er et igangværende arbejde, og der foretages løbende transskriberinger og annoteringer. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du er faldet over fejl eller har supplerende viden om det brede materiale. Skriv til info@glstrand.dk.

Marie Finsten Jensen, januar 2019