Menu

Kunstforeningens arkiv 1825-1925

Redaktionelle bemærkninger

Arkivet rummer mere end 6000 forskelligartede filer fra Kunstforeningens virke i perioden 1825-1925. For at strukturere materialet er hvert år i Kunstforeningens historie forsynet med en kort beskrivelse og to lister – én over udstillinger og én over bestyrelsesmedlemmer. Under beskrivelsen finder man de arkivalier, der knytter sig til det pågældende år, ordnet efter type. Man finder årstalsoversigten på forsiden under fritekstsøgefeltet.

Dertil er udstillinger og personer også gode veje ind i materialet. Søger man på en person eller en udstilling, listes de arkivalier, der knytter sig til vedkommende eller udstillingen, på person- eller udstillingssiderne i nederste højre hjørne. Det er første gang, at samtlige udstillinger, der har fundet sted i Kunstforeningen, er samlet på ét sted. Det gælder også de ugentlige medlemsudstillinger (”torsdagsudstillingerne”, der løb fra 1830’erne til starten af 1880’erne og varede tre dage). Der findes ikke udstillingsprotokoller fra disse udstillinger, så de fremstår ”tomme”. Til gengæld kan man konsultere bestyrelsesberetningerne, hvor de i hovedreglen er nævnt. Hvis der ikke optræder nogen slutdato på udstillingerne, kan man forudsætte, at de har varet tre dage.

For overblikkets skyld er årstalsoversigten ordnet efter kalenderår og ikke Kunstforeningens virksomhedsår. I 1840’erne forskyder virksomhedsåret sig i forhold til kalenderåret.

Principper for tekstgengivelse

Teksterne er gengivet præcis, som de står i brevene.
Et sideskift i arkivalierne er markeret med sidetallet i blød parentes.
Ord, der ikke kan læses, er gengivet som fire spørgsmålstegn i kantet parentes – [????].
Enkelte bogstaver eller enkeltdele af ord, der ikke kan afkodes, er gengivet som to spørgsmålstegn i kantet parentes – [??].
Hvis vi har haft et forsigtigt bud på et ord, er det gengivet som [? ordet].
Overstregede ord er, hvor det er muligt, gengivet [overstreget: ord].
Ved gengivelser af skematiske oversigter har vi brugt kommaer. Således betyder et komma i en oversigt eller et skema for det meste et større mellemrum.
I enkelte tilfælde har vi brugt [sic] – frem for alt, hvis et kunstnernavn har været stavet forkert i arkivalierne.

Work in progress
Digitaliseringen af Kunstforeningens arkiv 1825-1925 er et igangværende arbejde, og der foretages løbende transskriberinger og annoteringer. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du er faldet over fejl eller har supplerende viden om det brede materiale. Skriv til info@glstrand.dk.