Menu

Kunstforeningen

1826-10-21

Afsender

J.C. Fick

Dokumentindhold

Underretning om udfaldet af kontingentdiskussioner den 13. oktober 1826.

Transskription

(1)

Underretning.
Ved Mødet i Konst-Foreningen den 13 October d.A. blev, blandt andet, antaget, at der fra indeværende Quartals Begyndelse bør erlægges en Contingent af 8Rbd rede Sølv aarlig af hvert Medlem og af denne Contingent erlægges i Begyndelsen af hvert Quartal med 2Rbd rede Sølv til Formanden, men dennes Quittering, dette bringes hermed til behagelig Efterretning.
Kiøbenhavn d 21 October 1826
Fick

[? For]
DHrr Dr. og Professor Klingberg
Justitsraad Spengler
Dr. Garlieb
og Lieutenant Krossing.

Fakta

Brev

Dansk

Foreningslove 144