Menu

Udsnit fra "Bestyrelsesprotokol for Den præliminaire Konstforening 18 November 1825 til 26 October 1827"

Allerede i 1818 fik overkrigskommissær Johan Christian Fick efter internationalt forbillede ideen om at stifte en kunstforening i København. Efter at være hjemvendt fra en lang rejse i Tyskland i 1825 med en række vedtægter og bestemmelser, der kunne bruges som vejledning til at etablere en dansk kunstforening, lykkedes det endelig Fick at samle professorerne J.L. Lund, C.W. Eckersberg, G.F. Hetsch og landskabsmaler J.P. Møller, kunsthistoriker N.L. Høyen og sekretær J.M. Thiele i sit hjem. Den 11. november 1825 stifter denne kreds Kunstforeningen som foreløbig forening. Det besluttes, at der skal holdes ugentlige møder hos de stiftende medlemmer, hvor foreningens formål og love skal drøftes.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Stiftere