Menu

Fritz Westphal, Thorvaldsens modtagelse på Toldboden 17. september 1838, 1839-1841, Thorvaldsens Museum

På en generalforsamling d. 18. februar foreslår bestyrelsen at udgive et bind af fædrelandske digte forsynet med raderinger eller træsnit af danske kunstnere til uddeling blandt medlemmerne. D. 25. marts udsendes en indbydelse til bidrag til digtsamlingen, men der indkommer ikke nogen forslag, og i august besluttes det, at den ikke vil blive udgivet dette år.
generalforsamlingen d. 18. februar diskuteres foreningens procedurer for indkøb, opfordringer og bestillinger af kunstværker. Det vedtages at stille et beløb på 1200 rigsdaler til rådighed for bestyrelsen, som skal bruges til at indkøbe kunstværker under udførelse – dog skal værkerne være så langt i tilblivelsesprocessen, at det kunstneriske værd er tydeligt. Argumentet er at sikre sig de gode kunstværker, eftersom processen med først at indkøbe værker efter medlemmernes ballotering vil lade foreningen stå tilbage for andre købere uden samme betænkningstid.
I løbet af året udstilles Fritz Westphals prisopgave-maleri "Thorvaldsens Ankomst", der dog sendes tilbage med rettelser og en opfordring om at lægge en sidste hånd på værket.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger