Menu

D. 17. februar behandles virksomhedsplanen, og det vedtages at sende de i årets løb anskaffede kunstværker på udstilling i de provinsbyer, som har et større antal medlemmer, i sommermånederne. Foreningens anskaffede kunstværker sendes derfor til udstilling i Helsingør. Af denne årsag vedtages det også, at foreningens virksomhedsår for fremtiden skal begynde i oktober, hvor også bortlodningen vil finde sted, og dermed indskrænkes dette år til 9 måneder. Der vælges ny bestyrelse efter det nye virksomhedsår den 31. oktober, der sidder i det meste af kalenderåret 1843.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Anden bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger