Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, nemlig arbejdet med et medlemsblad, indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning og afholdelse af generalforsamlinger. Foreningen erhverver raderinger af Lorenz Frølich til Adam Oehlenschlägers digt De tvende Kirketaarne. Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i Kiel, Odense og Nakskov.
Der vælges bestyrelse for kalenderåret 1845 den 7. november 1844 (se spalten til højre).

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger