Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, nemlig arbejdet med et medlemsblad, indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning og afholdelse af generalforsamlinger. Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i Kiel, Helsingør, Aarhus og Randers. Der indkommer raderinger til den påtænkte illustrerede digtsamling, som man i 1841 har vedtaget at udgive, men i de forrige år endnu ikke har modtaget forslag til.
Der vælges bestyrelse for kalenderåret 1844 den 31. oktober 1843 (se spalten til højre).

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger