Menu

generalforsamlingen d. 29. februar fremlægges tre forslag til forandring i Kunstforeningens organisation især med henblik på at ændre proceduren for indkøb. I stedet for at lade en ballotering blandt medlemmerne afgøre kunstindkøbene foreslås det at overdrage afgørelsen til et særligt nedsat udvalg. Bestyrelsen har forinden diskuteret forslagene og kan ikke anbefale dem, og efter en diskussion nedstemmes de.
Ved samme lejlighed præsenteres, ligesom i 1846, et forslag om at indskrænke bortlodningen for i stedet at skabe en permanent samling af kunstværker med nationalt sigte og dermed udelukkende danske motiver. Forslaget får ikke opbakning og trækkes tilbage.
Der vælges ingen ny bestyrelse i løbet af 1848, da bestyrelsen herfra igen vælges i starten af kalenderåret.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Udstillinger