Menu

generalforsamlingen d. 21. januar foreslår bestyrelsen endnu engang, at der stilles 1500 rigsdaler til dens rådighed til at indkøbe værker under udførelse. Bestyrelsen beklager sig over, at dens funktion er blevet reduceret, idet den ikke fik bevilget penge til indkøb sidste år, og det hævdes, at en sådan umyndiggørelse af bestyrelsen er det samme som at lamme Kunstforeningens virke. Forslaget bliver derefter vedtaget og pengene bevilget. Foreningens anskaffede kunstværker sendes til udstilling i provinserne i løbet af året.
Der vælges bestyrelse for kalenderåret 1848 den 11. november 1847 (se spalten til højre).

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger