Menu

Da Kunstforeningen har et overskydende beløb til rådighed får bestyrelsen stillet 1000 rigsdaler til disposition til ekstra indkøb af kunstværker, eftersom det har været vanskeligt for kunstnere at få afsat værker det forløbne år på grund af Treårskrigen. Foruden dette beløb stilles også senere det sædvanlige rådighedsbeløb på 1500 rigsdaler til bestyrelsens disposition.
generalforsamlingen d. 1. marts vedtages det at afsætte et beløb til at ophjælpe radérkunsten. Det vedtages at sende en opfordring ud til kunstnere om at indsende raderinger, der efterfølgende skal trykkes og uddeles til medlemmerne.

KILDE: Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens Stiftelse til 1863. (København: 1864)

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger